Yeni geleneksel bankacılık

Ekspo Faktoring
Faaliyet Raporu
2016

Başarıyı ve geleceği güvence altına almak, sağlam temeller gerektirir. Ekspo Faktoring, tarihi 19. yüzyıla kadar uzanan köklü bankacılık geleneğini arkasına alarak 40 yıla yakın sektör deneyiminin üzerine inşa edildi. Köklerinden beslenerek ihtisasa ve bilgi birikimine dayalı bir iş modeli kurgulayan ve sektöre pek çok yenilik kazandıran Ekspo Faktoring, geleceğe ancak geleneğin kapılarından geçilerek ulaşılabileceğine inanıyor. Bağlı kaldığı değerler ve deneyimiyle ekonominin destekçisi olmaya ve paydaşlarıyla birlikte her geçen gün büyüyüp gelişmeye devam ediyor.