Hedefimiz topluma ve dünyaya “iyi” iz bırakmak

Abdi İbrahim
Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi
İlerleme Raporu
2019

Türkiye’nin lider ilaç şirketi Abdi İbrahim, sürdürülebilirlik alanında dünya genelinde kabul gören girişimlerdeki üyelikleri aracılığıyla uluslararası standartları yakından takip edip bu alanda kendini sürekli geliştiriyor. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne 16 Eylül 2010’da taraf olan Şirket, yayınladığı İlerleme Raporlarında hem Türkiye’deki hem de dünya genelindeki gelişimini ve attığı adımları ortaya koyuyor. Abdi İbrahim’in 2019 yılına ait olan, BM’nin özel sektör girişimi Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs-Women’s Empowerment Principles) ile UNGC CEO Water Mandate kapsamındaki ilerlemeyi de içeren 10. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu, “Hedefimiz topluma ve dünyaya ‘iyi’ iz bırakmak” başlığıyla yayınlandı.